Laatste nieuws

Onderwijs & Scholen

Sport(gym)lessen

Wij ondersteunen basisscholen in de gemeente Leidschendam-Voorburg met het geven van sport(gym)lessen. In opdracht van Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg bezoeken wij gemiddeld twee tot drie weken een basisschool. De lessen worden gegeven vanaf groep 2/3 tot en met groep 8.

Het thema van de lessen is voetbal waarbij allerlei (spel)vormen gegeven worden die hiermee een samenhang hebben en gericht is op het motorische- en sociale leergedeelte. Door een grote diversiteit in etnische samenstelling, klassengrootte en bijzonder onderwijs vergt het voor het lesgeven veel  aanpassend- invoelend en signalerend vermogen evenals het instaat zijn om creatief en flexibel om te gaan met zeer snel wisselende omstandigheden.

Wij geven ook sport(gym)lessen aan het voortgezet onderwijs. Ook hierbij geldt het geven van aandacht aan het motorische- en sociale leergedeelte in samenhang met voetbal.  

Praktijkbegeleiding stagiairs 
Stagiairs die een opleiding volgen voor trainer-coach worden door ons begeleid met hun praktijkopdrachten.  De vereniging RKAVV heeft hiervoor gecertificeerd door het Kenniscentrum “Calibris” voor onder andere Sport & Bewegen. Ook begeleiden wij stagiairs die een maatschappelijke stage voor hun opleiding moeten volgen. 

Spitsenschool

Dak

Dak

Reactief

Reactief

SenW

SenW